آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی تحقیق و توسعه

سخنراني علمي دكتر مريم نظري عضو هيئت مديره‌ي انجمن مديريت اطلاعات ايران استاديار دانشكده‌ي كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه تهران  سخنرانی دكتر مريم نظري عضو هيئت مديره‌ي انجمن علمی مديريت اطلاعات ايران با عنوان «آسيب‌شناسي و آسيب‌زدايي تحقيق و توسعه» در روز يكشنبه 29 بهمن 1391 ساعت 13:45 تا 14:15 در …

بیشتر بخوانید »

خلق مدل‌های کسب و کار برای موفقیت استراتژی‌های رقابتی در عصر اطلاعات: مفاهیم پایه‌ای و روش‌ها

سخنراني علمي دكتر محمد ابويي اردكان عضو هيئت مديره‌ي انجمن مديريت اطلاعات ايران دانشيار دانشكده‌ي مديريت دانشگاه تهران  سخنرانی دكتر محمد ابويي اردكان عضو هيئت مديره‌ي انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران با عنوان «خلق مدل‌های کسب و کار برای موفقيت استراتژی‌های رقابتی در عصر اطلاعات: مفاهيم پايه‌ای و روش‌ها» در …

بیشتر بخوانید »

پژوهش مولد و ماندگار: مقدمه ای بر چیستی، چرایی، و چگونگی طراحی پژوهش در علوم اطلاعات

سخنراني علمي دكتر مريم نظري عضو هيئت مديره‌ي انجمن مديريت اطلاعات ايران استاديار دانشكده‌ي كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه تهران  سخنرانی دكتر مريم نظري عضو هيئت مديره‌ي انجمن علمی مديريت اطلاعات ايران با عنوان «پژوهش مولد و ماندگار: مقدمه ای بر چيستی، چرايی، و چگونگی طراحی پژوهش در علوم اطلاعات» در …

بیشتر بخوانید »