انجمن با مگ‌ایران تفاهم‌نامه‌ی همكاري امضا كرد

انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران با بانک اطلاعات نشریات کشور(مگ‌ایران) تفاهم‌نامة همکاری امضا کرد. این تفاهم‌نامه میان دکتر سیروس علیدوستی(رئیس انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران) و آقای حمیدرضا معین (مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی بانک اطلاعات نشریات کشور) بسته شد. بنا بر این تفاهم‌نامه‌، انجمن فایل PDF مقالات نشریه‌ علمی پژوهشی مدیریت …

بیشتر بخوانید »

پانزدهمین نشست از دور سوم هیئت مدیره‌ی انجمن برگزار شد

در پانزدهمین نشست از دور سوم هیئت مدیره‌ی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، مدیر گروه تخصصی «ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش» گزارشی از کارهای انجام شده تاکنون را ارائه کردند، امتياز ارزشيابي انجمن بررسی شد و تاریخ برگزاری هفتمین نشست مجمع عمومی سالانة انجمن به تصویب رسید. در این نشست …

بیشتر بخوانید »

مجلة الكترونیكی گفتمان علم و فناوری، مقاله می‌پذیرد

مجلة گفتمان علم و فناوری، نشريه‌ای الکترونيکی و دارای شاپا (5491-2322) است که توسط انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران منتشر می‌شود. این مجله، گزارش‌های مربوط به پژوهش‌ها به‌ويژه پژوهش‌های دانشجويان و پديدآوران جوان، پيشرفتهای جاری کشور، نوشته‌های مروری و ترويجی، نقد و معرفی کتاب، نقد و معرفی طرح‌های پژوهشی، نقد …

بیشتر بخوانید »

انتشار دهمین شماره‌ی خبرنامه‌ی انجمن

دهمین شماره‌ی خبرنامه‌ی الکترونیکی انجمن با نام «عبارت» منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انجمن، شماره‌ی  دهم خبرنامه‌ی الکترونیکی عبارت (آبان 1396) منتشر شد. «عبارت» خبرهای انجمن را به آگاهی اعضای گرامی و دیگر علاقه‌مندان ‌می‌رساند. برای دریافت خبرنامه و آگاهی بیشتر صفحه‌ی عبارت را نگاه کنید.

بیشتر بخوانید »