نشست مشترک «خلاقیت برای خودتوانمندسازی فردی، پژوهشی و سازمانی» برگزار می‌شود

برگزاری نشست مشترک انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی و انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران خلاقیت برای خودتوانمندسازی در بافت فردی، پژوهشی و سازمانی این نشست که با همکاری مرکز مشارکت های فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار می شود به معرفی و بحث درباره موضوع خلاقیت و نقش آن در توسعه …

بیشتر بخوانید »

نشست تخصصی خلاقیت برای خودتوانمندسازی در بافت فردی، پژوهشی و سازمانی

برگزاری نشست مشترک انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی و انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران خلاقیت برای خودتوانمندسازی در بافت فردی، پژوهشی و سازمانی این نشست که با همکاری مرکز مشارکتهای فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار می شود به معرفی و بحث درباره موضوع خلاقیت و نقش آن در توسعه توانمندیهای …

بیشتر بخوانید »

برگزاری چهارمین نشست مجمع عمومی عادی انجمن

با دعوت در روزنامه‌ی ابرار (يكشنبه ۱6 شهريور ۱۳۹3) چهارمين نشست مجمع عمومی عادی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران در يكم مهر۱۳۹3 از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تالار سخن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار شد. در این نشست، پس از گزارش رئیس هیئت مدیره، گزارش بازرس  و گزارش مديران برخي گروه‌هاي تخصصي از کارهای انجام …

بیشتر بخوانید »

نوزدهمین نشست از دور دوم هیئت مدیره‌ی انجمن برگزار شد

در نوزدهمین نشست از دور دوم هیئت مدیره‌ی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، گزارش مالي سال 1392 بررسي و تصويب شد، دربارۀ شيوه‌ي برگزاري چهارمين مجمع عمومي عادي انجمن و هم‌چنين نشست تخصصي «خلاقيت براي توليد دانش» گفت‌وگو و برنامه‌ريزي شد و عضویت پیوستۀ چهار نفر به تصویب رسید. در این …

بیشتر بخوانید »