انتشار شماره‌ی تازه‌ی ماهنامه‌ی گفتمان علم و فناوری

ششمين شماره‌ی ماهنامه‌ی علمی الکترونیکی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران با نام«گفتمان علم و فناوری» منتشر شد. به گزارش روابط ‌عمومی انجمن، شماره‌ی ششم از دور نخست ماهنامه‌ی علمی الکترونیکی گفتمان علم و فناوری  منتشر شد. این شماره دارای سه مقاله است: فضای سایبر: رویکردهای مفهومی؛ نوشته‌ي زهره غلامحسین‌زاده آموزش و یادگیری …

بیشتر بخوانید »

آخرین مهلت ثبت نام در کارگاههای فصلی پژوهش مولد کیفی

انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران برگزار می کند: کارگاه‌های فصلی «انجام دهیم تا بیاموزیم» پژوهش مولد و ماندگار(1)   این کارگاه‌ها در مهر 93، در سه فصل جداگانه به شرح زیر و با تدریس سرکار خانم دکتر مریم نظری عضوهیئت مدیره این انجمن برگزار می شوند: فصل اول – طراحی: آموزش و تمرین شیوه …

بیشتر بخوانید »

هیجدهمین نشست از دور دوم هیئت مدیره‌ی انجمن برگزار شد

در هيجدهمين نشست از دور دوم هیئت مدیره‌ی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، امتياز اعلام شده از سوي كميسيون براي عملكرد انجمن در سال 1392 مورد بحث و بررسي قرار گرفت، عضويت پيوستۀ يك نفر به تصويب رسيد و هم‌چنين قرار بر اين شد در بازه‌ي زماني 29 شهريور تا 2 مهر …

بیشتر بخوانید »

انتشار شماره‌ی تازه‌ی ماهنامه‌ی گفتمان علم و فناوری

پنجمين شماره‌ی ماهنامه‌ی علمی الکترونیکی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران با نام«گفتمان علم و فناوری» منتشر شد. به گزارش روابط ‌عمومی انجمن، شماره‌ی پنجم از دور نخست ماهنامه‌ی علمی الکترونیکیگفتمان علم و فناوری  منتشر شد. این شماره دارای سه مقاله است: نظام یادگیری ترکیبی به‌عنوان رویکردی جدید در آموزش؛ نوشته‌ي عبدالرضا …

بیشتر بخوانید »