خانه / اعضا / پذیرش عضو / مزایای عضویت

مزایای عضویت

ش.

مزیت

برای اعضای حقیقی

برای اعضای حقوقی

افتخاری

پیوسته

وابسته

دانشجویی

 

۱

ارائه‌ي کارت عضویت انجمن

 

۲

ارائه‌ي گواهی عضویت در انجمن به زبان‌های فارسی و انگلیسی

۳

استفاده از تخفیف برای شرکت در همایش‌های انجمن

۴

استفاده از تخفیف برای شرکت در دوره‌های ‌آموزشی انجمن

۵

استفاده از تخفیف برای خرید انتشارات انجمن

۶

استفاده از تخفیف برای انتشار مقاله در نشریه‌های انجمن

         √

۷

حق رأی در مجمع عمومی انجمن

 

     

۸

نامزدی برای عضویت در هیئت مدیره‌ي انجمن

 

     

۹

نامزدی برای بازرسی انجمن

 √  √  √

۱۰

اولویت برای انتشار مقاله در نشریه‌های انجمن

 

۱۱

معرفی اشخاص حقیقی برای عضویت در انجمن با تخفیف پس از تصویب مجمع عمومی

       

۱۲

اولویت در استفاده از ظرفیت‌های علمی انجمن

       

۱۳

معرفی در پایگاه وب انجمن

۱۴

معرفی اعضا به سازمان‌های نیازمند خدمات علمی و پژوهشی

 

۱۵

همکاری با اعضا در پیشبرد فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان

۱۶

امکان استفاده از جایگاه حقوقی انجمن در بستن قراردادهای علمی، پژوهشی، و آموزشی با سازمان‌های متقاضی

۱۷

امکان ارسال فراخوان‌های علمی‌، پژوهشی، و آموزشی برای اعضای انجمن

       

۱۸

استفاده از مزایایی که بر پایه‌ي تفاهم‌نامه‌ها برای اعضا فراهم می‌شوند

 

vsemsmart translate english to korean