خانه / اعضا / پذیرش عضو

پذیرش عضو

اشخاص حقيقي

انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران بر پايه اساس‌نامه‌ي خود از كساني كه در يكي از زمينه‌هاي ميان‌رشته‌ي مديريت اطلاعات دانش‌آموخته‌ي كارشناسي ارشد و بالاتر، داراي مدرك كارشناسي هر يك از اين زمينه‌ها و پنج سال سابقه‌ي كار مرتبط، يا دانشجو هستند براي عضويت پيوسته، وابسته، و دانشجويي دعوت مي‌كند:

براي درخواست عضويت به بخش درخواست برخط عضويت برويد يا فايل «ورد» برگ درخواست عضويت اشخاص حقيقي را دريافت و پر كنيد و به همراه كارنامك علمي (رزومه)، يك عكس، تصوير كارت ملي، تصوير آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي اشتغال به تحصيل، و تصوير فيش واريز حق عضويت سال نخست خود به دفتر انجمن ارائه كنيد. افزون بر اين، مي‌توانيد برگ درخواست عضويت پر شده و ديگر مدارك را اسكن كنيد و فايل آنها را به نشاني رايانامه‌ي isaim[at]irandoc.ac.ir بفرستيد.

حق عضويت سالانه‌ي اعضاي حقيقي را مجمع عمومي انجمن تصويب مي‌كند كه در ابتداي هر سال از تاريخ عضويت دريافت مي‌شود. حق عضویت کنونی برای عضو پیوسته 20، عضو وابسته 10، و عضو دانشجویی 10 هزار تومان است که به حساب شماره‌ی ۲۹۹۰۲۵۶۵۹ در بانک تجارت، شعبه انقلاب فلسطین تهران (کد ۱۸۵) به نام انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران واریز می‌شود. كساني كه تمايل داشته باشند، كارت شناسايي انجمن را نيز دريافت كنند، بايد افزون بر حق عضويت‌، 10 هزار تومان نيز براي هزينه‌ي صدور كارت به حساب ياد شده واريز كنند. صدور كارت عضويت نزديك يك ماه به درازا مي‌كشد و روزآوري سياهه‌ي اعضا در پايگاه وب انجمن، ماهانه انجام مي‌شود. اعضاي انجمن مي‌توانند از مزاياي عضويت استفاده كنند. عضويت با استعفاي كتبي عضو يا نپرداختن حق عضويت با تأييد هيئت مديره‌ي انجمن پايان مي‌يابد.

اشخاص حقوقي

انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران از سازمان‌هایی که در یکی از زمینه‌های علمی و پژوهشی میان‌رشته‌ی مدیریت اطلاعات کار می‌کنند، برای عضویت عادي يا ويژه در انجمن دعوت می‌کند. اعضاي حقوقي ويژه مي‌توانند 12 نفر را نيز براي عضويت حقيقي تا پايان اعتبار عضويت خود، بدون پرداخت حق عضويت معرفي كنند. برای درخواست عضویت، فایل «ورد» برگ درخواست عضویت اشخاص حقوقی را دریافت و پر کنید و به همراه تصویر فیش واریز حق عضویت سال نخست و اساسنامه‌ی سازمان یا هر گونه سند دیگری که به تأسـیس و فعالیت سـازمان شـما پیوند دارد، به دفتر انجمن ارائه کنید. افزون بر این، می‌توانید برگ درخواست عضویت پر شده و دیگر مدارک را اسکن کنید و فایل آنها را به رایانامه‌ی isaim@irandoc.ac.ir بفرستید.

حق عضویت سالانه‌ی اشخاص حقوقی را مجمع عمومی انجمن تصویب می‌کند که در ابتدای هر سال از تاریخ عضویت دریافت می‌شود. حق عضویت کنونی برای اعضای حقوقی عادي ۳۰۰ و براي اعضاي حقوقي ويژه 500 هزار تومان است که به حساب شماره‌ی ۲۹۹۰۲۵۶۵۹ در بانک تجارت، شعبه انقلاب فلسطین تهران (کد ۱۸۵) به نام انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران واریز می‌شود. اعضای انجمن می‌توانند از مزایای عضویت استفاده کنند. عضویت با استعفای کتبی عضو یا نپرداختن حق عضویت با تأیید هیئت مدیره‌ی انجمن پایان می‌یابد.

агентство Рекламное Алего german translation audio