خانه / آرشيو / اخبار (صفحه 5)

اخبار

پانزدهمین نشست از دور سوم هیئت مدیره‌ی انجمن برگزار شد

در پانزدهمین نشست از دور سوم هیئت مدیره‌ی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، مدیر گروه تخصصی «ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش» گزارشی از کارهای انجام شده تاکنون را ارائه کردند، امتياز ارزشيابي انجمن بررسی شد و تاریخ برگزاری هفتمین نشست مجمع عمومی سالانة انجمن به تصویب رسید. در این نشست …

بیشتر بخوانید »

مجلة الكترونیكی گفتمان علم و فناوری، مقاله می‌پذیرد

مجلة گفتمان علم و فناوری، نشريه‌ای الکترونيکی و دارای شاپا (5491-2322) است که توسط انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران منتشر می‌شود. این مجله، گزارش‌های مربوط به پژوهش‌ها به‌ويژه پژوهش‌های دانشجويان و پديدآوران جوان، پيشرفتهای جاری کشور، نوشته‌های مروری و ترويجی، نقد و معرفی کتاب، نقد و معرفی طرح‌های پژوهشی، نقد …

بیشتر بخوانید »

انتشار دهمین شماره‌ی خبرنامه‌ی انجمن

دهمین شماره‌ی خبرنامه‌ی الکترونیکی انجمن با نام «عبارت» منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انجمن، شماره‌ی  دهم خبرنامه‌ی الکترونیکی عبارت (آبان 1396) منتشر شد. «عبارت» خبرهای انجمن را به آگاهی اعضای گرامی و دیگر علاقه‌مندان ‌می‌رساند. برای دریافت خبرنامه و آگاهی بیشتر صفحه‌ی عبارت را نگاه کنید.

بیشتر بخوانید »

افزايش امتياز و رتبة‌ انجمن در ارزيابي كميسيون انجمن‌هاي علمي كشور

به گزارش روابط عمومی انجمن، بر پایة آگهی کمیسیون انجمن‌های علمی کشور، انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران توانست با دریافت 25/875 امتیاز در ارزیابی عملکرد سال 1395، رتبة A را به‌دست آورد. گفتنی است که امتیاز ارزیابی انجمن در سال‌های 1394 و 1393 به ترتیب 25/541 و 956، و رتبة …

بیشتر بخوانید »