خانه / آرشيو / اخبار / هفدهمین نشست از دور دوم هیئت مدیره‌ی انجمن برگزار شد

هفدهمین نشست از دور دوم هیئت مدیره‌ی انجمن برگزار شد

در هفدهمين نشست از دور دوم هیئت مدیره‌ی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، مستندات ارزيابي عملكرد انجمن در سال 1392 توسط هيئت مديره بررسي و تصويب شد. هم‌چنين گزارشي كوتاه دربارۀ بازديد از شاخۀ البرز انجمن ارائه گرديد.

در این نشست که در روز یکشنبه ۲2 تير ۱۳۹۳ در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار شد، دكتر محمد ابويي اردكان، فرهاد شیرانی، دکتر سیروس علیدوستی، دکتر علی‌اصغر محکی، و دکتر مریم نظری از اعضای هیئت مدیره و پرویز شهریاری (بازرس) به عنوان مهمان حضور داشتند˜.

il topodinlanguage translation services