خانه / آرشيو / اخبار / انتشار شماره‌ی تازه‌ی ماهنامه‌ی ارتباط علمی

انتشار شماره‌ی تازه‌ی ماهنامه‌ی ارتباط علمی

1-03به گزارش روابط عمومي انجمن، شماره‌ي سه از دوره‌ي 29 (اردي‌بهشت‌ماه 1393) ماهنامه‌ي علمي الكترونيكي ارتباط علمي، منتشر شد.

اين شماره داراي شش مقاله است:

  • مفهوم ربط در نظام های ذخیره و بازیابی اطلاعات؛ نوشته‌ي يعقوب نوروزي و سيمين حاجي‌احمدي.

  • لیسیم: مدلی برای خودارزیابی کتابخانه‌های عمومی؛ نوشته‌ي الهه حسن‌زاده و نرگس نشاط.

  • نقد و معرفی کتاب شیوه های ارائه نوشتاری و گفتاری؛ نوشته‌ي علي حسين‌پناه.

  • رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی: مطالعه‌ای کیفی و موردی؛ نوشته‌ي سليمان فرهادي و يزدان منصوريان.

  • تبيين مفهوم مديريت اطلاعات در سه حوزه‌ي سازماني، كتابخانه‌اي و شخصي، نوشته‌ي مژگان قاسمي.

  • نقش و جایگاه وقف در توسعه کتابخانه‌های عمومی، نوشته‌ي شيوا ياري.

никас адресаотзывы полигон