خانه / آرشيو / اخبار / شناساگر دیجیتال شیء اطلاعاتی: ضرورت‌ها، کاربردها، و نظام‌ها

شناساگر دیجیتال شیء اطلاعاتی: ضرورت‌ها، کاربردها، و نظام‌ها

 سخنرانی دكتر مهدي عليپور حافظي استاديار پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

و مهندس حميدرضا خدمتگذار دانشجوي دكتراي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران

اعضاي انجمن مدیریت اطلاعات ایران

     به گزارش دفتر روابط عمومي انجمن، سخنرانی دكتر مهدي عليپور حافظي و مهندس حميدرضا خدمتگذار از اعضاي انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران با عنوان «شناساگر ديجيتال شيء اطلاعاتي: ضرورت‌ها، كاربردها، و نظام‌ها» در ساعت 14 روز چهارشنبه ششم آذرماه ۱۳۹۲ در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار مي‌شود.

در این سخنرانی، تعریف شناساگر دیجیتال اشیاي اطلاعاتی، تاریخچه‌ي شکل‌گیری و توسعه‌ي این شناساگرها، ضرورت‌های وجود این شناساگر در محیط دیجیتال، کاربردهای این شناساگر در محیط دیجیتال، معرفی نظام‌های موجود شناساگر دیجیتال اشیاي اطلاعاتی در سطح جهان، و شناسایی نیازها و ضرورت‌های وجود نظام شناساگر دیجیتال اشیاي اطلاعاتی در ایران ارائه خواهد شد.

Idea-Promotion Компания где хранить