خانه / آرشيو / اخبار / انتشار نخستین شماره‌ی خبرنامه‌ی انجمن

انتشار نخستین شماره‌ی خبرنامه‌ی انجمن

نخستين شماره‌ي خبرنامه‌ي الكترونيكي انجمن با نام «عبارت» منتشر شد. به گزارش روابط عمومي انجمن، شماره‌ي يكم خبرنامه‌ي الكترونيكي عبارت (مهر 1392) منتشر شد. «عبارت» خبرهاي انجمن را به آگاهي اعضاي گرامي و ديگر علاقه‌مندان ‌مي‌رساند. براي آگاهي بيشتر صفحه‌ي عبارت را نگاه كنيد.

neo blackвести харьковский