خانه / آرشيو / اخبار / فراخوان عضویت در شبکه‌ی علمی انجمن‌های علمی (شعاع)

فراخوان عضویت در شبکه‌ی علمی انجمن‌های علمی (شعاع)

به گزارش روابط عمومي انجمن، كميسيون انجمن‌هاي علمي كشور «شبكه‌ي علمي انجمن‌هاي علمي (شعاع)» را در اختيار اعضاي انجمن‌ها قرار داده است. اين شبكه‌ي علمي محيطي براي گسترش پيوند ميان اعضاي انجمن‌ها و به اشتراك گذاشتن اخبار و نوشته‌هاي علمي، آموزشي، پژوهشي، و همچنين ارائه ايده‌هاي نو و طرح‌هاي تازه، و محيطي براي گفت‌وگو و تبادل نظر است.

ресторан никос харьковssd для ноутбука