خانه / آرشيو / اخبار / انتشار شماره‌ی تازه‌ی ماهنامه‌ی ارتباط علمی

انتشار شماره‌ی تازه‌ی ماهنامه‌ی ارتباط علمی

به گزارش روابط ‌عمومی انجمن، شماره‌ی يك و دو از دوره‌ي 25 (آبان و آذر 1391) ماهنامه‌ی علمی الکترونیکی ارتباط علمي با هفت مقاله منتشر شد.

ماهنامه‌ي ارتباط علمی٬ نشريه‌ای الکترونيکی است که گزارش‌ پژوهش‌ها، به‌ويژه پژوهش‌های دانشجويان و پديدآوران جوان، پيشرفت‌های جاری کشور، نوشته‌های مروری و ترويجی، نقد و معرفی کتاب، نقد و معرفی طرح‌های پژوهشی، نقد و معرفی محصولات، و همچنين ترجمه‌ي مقاله‌های علمی روز را در حوزه‌های فناوری اطلاعات، مديريت فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مديريت اطلاعات بهداشتی و درمانی، روانشناسی، مديريت رسانه، ارتباطات، مديريت، کتابداري٬ اطلاع‌رسانی، علوم کامپيوتر، مهندسی کامپيوتر، و جامعه شناسی منتشر می‌سازد.

برای انتشار نوشته‌های خود در این ماهنامه، نخست به صفحه‌ی وب آن بروید و پس از نام‌نویسی، نوشته‌ی خود را بر پایه‌ی راهنمای نگارش مقاله، آماده و ارائه کنید.

ноутбуки асусдать бесплатное объявления