خانه / آرشيو / اخبار / انتشار نخستین شماره‌ی گفتمان علم و فناوری

انتشار نخستین شماره‌ی گفتمان علم و فناوری

نخستين شماره‌ي ماهنامه‌ي علمي الكترونيكي انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران با نام «گفتمان علم و فناوري» منتشر شد.

به گزارش روابط ‌عمومي انجمن، شماره‌ي نخست از دور نخست ماهنامه‌ي علمي الكترونيكي گفتمان علم و فناوري (فروردين 1392) منتشر شد. اين شماره داراي پنج مقاله است:

  • آسیب‌شناسی وضعیت موجود مدیریت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی در ایران؛ نوشته‌ي حميدرضا خدمتگذار؛
  • تحلیل فرمول ارتباطی «لسول» در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی؛ نوشته‌ي فاطمه شيخ شعاعي؛
  • بررسی نوشته‌ها در پژوهش‌های کیفی، کمی، و روش ترکیبی؛ نوشته‌ي مرتضي نبي ميبدي؛
  • فعاليت‌هاي اصلي و پشتيبان در پژوهشگاه‌ها؛ نوشته‌ي اصغر اسدي؛
  • الگوي بازنمايي روند پژوهش در زمينه‌ي عوامل مؤثر بر كاربرد فناوري اطلاعات؛ نوشته‌ي سيروس عليدوستي.

گفتمان علم و فناوريمخاطبان اين نشريه دانشجويان، استادان، پژوهشگران، فناوران، و نوآوران در حوزه‌هاي گوناگون داراي پيوند با ميان‌رشته‌ي مديريت اطلاعات هستند. گفتمان علم و فناوري گزارش‌ پژوهش‌ها به‌ويژه پژوهش‌هاي دانشجويان و پديدآوران جوان، پيشرفت‌هاي جاري كشور، نوشته‌هاي مروري و ترويجي، نقد و معرفي كتاب، نقد و معرفي طرح‌هاي پژوهشي، و نقد و معرفي محصولات را در حوزه‌هاي گوناگون علم و فناوري مانند مديريت فناوري اطلاعات، مديريت، مهندسي كامپيوتر، كارآفريني، مديريت آموزشي، زبان‌شناسي، مهندسي الكترونيك، روان‌شناسي، سيستم و مديريت سيستم، مهندسي برق، فناوري اطلاعات، جامعه‌شناسي، مهندسي فناوري اطلاعات، علوم كامپيوتر، مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني، مديريت رسانه، سياست‌گذاري و سياست علم و فناوري، علوم ارتباطات، علم اطلاعات و دانش‌شناسي (كتابداري و اطلاع‌رساني)، حقوق، مهندسي صنايع، و اقتصاد كه پيوندي با ميان‌رشته‌ي مديريت اطلاعات داشته باشند، براي انتشار به زبان فارسي مي‌پذيرند. اين نوشته‌ها بايد به شكل علمي تدوين گرديده، هر چند كه موضوعي دست‌اول و تازه نداشته باشند و بايد تاكنون در هيچ نشريه‌ي داخلي منتشر نشده باشند و در دست داوري و انتشار نيز نباشند.

براي انتشار نوشته‌هاي خود در اين ماهنامه، نخست بايد به صفحه‌ي وب آن برويد و پس از نام‌نويسي، نوشته‌ي خود را بر پايه‌ي راهنماي پديدآوران و الگوي نگارش، آماده و ارائه كنيد.

ноутбукtranslation norwegian