خانه / آرشيو / سخنرانی‌ها / خلق مدل‌های کسب و کار برای موفقیت استراتژی‌های رقابتی در عصر اطلاعات: مفاهیم پایه‌ای و روش‌ها

خلق مدل‌های کسب و کار برای موفقیت استراتژی‌های رقابتی در عصر اطلاعات: مفاهیم پایه‌ای و روش‌ها

سخنراني علمي دكتر محمد ابويي اردكان

عضو هيئت مديره‌ي انجمن مديريت اطلاعات ايران

دانشيار دانشكده‌ي مديريت دانشگاه تهران

 سخنرانی دكتر محمد ابويي اردكان عضو هيئت مديره‌ي انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران با عنوان «خلق مدل‌های کسب و کار برای موفقيت استراتژی‌های رقابتی در عصر اطلاعات: مفاهيم پايه‌ای و روش‌ها» در روز چهارشنبه 13 دی 1391 ساعت 14 تا 16 در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران با حضور 28 نفر و به همراه پخش زنده‌ي اينترنتي برگزار شد.

مدل کسب‌وکار مفهومی بسيار قديمی در دنيای رقابت و کسب‌وکار است. با معرفی نخستين نوآوري‌ها در زمينه‌ي فناوری اطلاعات، هم‌زمان مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر آنها نيز پديد آمدند. ولي با پيدايش مفاهيمی در حوزه استراتژی مانند برنامه‌ي استراتژيک، اجرای استراتژی، و برنامه کسب وکار؛ مديران مدل کسب‌وکار را بسيار بديهي پنداشتند. امروزه با تنگ‌تر شدن دامنه‌ي رقابت و سرعت در تغييرات مرزی صنايعي كه با اطلاعات پيوند دارند، اهميت مدل کسب‌وکار مناسب به عنوان ابزار تعيين و تثبيت مزيت رقابتی مورد توجه دوباره قرار گرفته است. برخی از پرسش‌هايی که در اين سخنرانی به آنها پرداخته شد، عبارت بودند از:

  • مفهوم مدل کسب وکار چيست و چه پيوندي با استراتژی و ديگر مفاهيم مديريت تغيير دارد؟
  • اجزای يک مدل کسب وکار کدام‌اند؟
  • برای موفقيت مدل کسب‌وکار در عصر اطلاعات به چه نکاتی بايد توجه كرد؟
  • برای مدل‌سازی کسب‌وکار در هر يک از صنايعي كه با اطلاعات پيوند دارند، چه نيازمندی‌های ويژه‌اي بايد ديده شوند؟

харьков погодаметаллический корпус телефон