خانه / آرشيو / سخنرانی‌ها / پژوهش مولد و ماندگار: مقدمه ای بر چیستی، چرایی، و چگونگی طراحی پژوهش در علوم اطلاعات

پژوهش مولد و ماندگار: مقدمه ای بر چیستی، چرایی، و چگونگی طراحی پژوهش در علوم اطلاعات


سخنراني علمي دكتر مريم نظري

عضو هيئت مديره‌ي انجمن مديريت اطلاعات ايران

استاديار دانشكده‌ي كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه تهران

 سخنرانی دكتر مريم نظري عضو هيئت مديره‌ي انجمن علمی مديريت اطلاعات ايران با عنوان «پژوهش مولد و ماندگار: مقدمه ای بر چيستی، چرايی، و چگونگی طراحی پژوهش در علوم اطلاعات» در روز چهارشنبه یکم آذر 1391 ساعت 14 تا 16 در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران با حضور 24 نفر و همراه پخش زنده‌ي اينترنتي برگزار شد.

پژوهش مولد و ماندگار پژوهشی است ‌که در موضوع و بافتی مشخص؛ دانش، ديدگاه، يا راهکاری نو توليد می‌کند؛ محصول آن برای پژوهشگر نان و نام می آورد؛ و رفاه، شادی، يا سلامتی جامعه را می‌افزايد. درباره چيستی پژوهش، کاستی‌های موجود در حوزه‌های طراحی، اجرا، و ارائه‌ي آن، و چرايی اين کاستی‌ها بسيار گفته و نگاشته شده، ولی کمتر راه حل ساخت يافته و کاربردی برای رفع اين کاستی‌ها ارائه گرديده است که در بافت پژوهش و آموزش کشور کاربردی باشند.

اين سخنرانی راه‌حلی ساخت‌يافته برای غلبه بر اين کاستی‌ها در حوزه‌های علوم انسانی ـ و علوم اطلاعات و اطلاع رسانی به طور ويژه ـ معرفی می نمايد. اين راه‌حل که در قالب مدلی سه سازه‌ای طراحی شده است، الگويی عملی درباره چگونه انديشيدن، پرسيدن، خواندن، و نوشتن مولد را در اختيار پژوهشگران قرار می‌‌دهد. محورهای اصلی اين سخنرانی عبارت‌اند از:

  • چيستی و چرايی پژوهش مولد و ماندگار: بودن و ماندن.
  • ملزومات طراحی پژوهش مولد وماندگار: عشق، مد، و چشم‌انداز.
  • چگونگی طراحی پژوهش مولد و ماندگار: مدل سه سازه‌ای موضوع، بافت، و روش (برای انديشيدن، پرسيدن، خواندن، و نوشتن مولد).
  • ملزومات به فرجام رساندن موفقيت آميز پژوهش مولد و ماندگار: تغيير نگرش خود درباره چيستی، چرايی، و چگونگی پژوهش: آهـــــان!

новости украины украина сегодняtwitter