خانه / گروه‌ها / ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش

ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش

افروز همراهی‌؛ مدیر گروه

گروه تخصصی ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش به‌عنوان یکی از گروه‌های تخصصی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران با درخواست افروز همراهی و با تصویب هیئت مدیره‌ی انجمن در نشست 30 آذر 1395 تشکیل شد.

مأموریت گروه؛ برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، و انجام فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، تخصصی، و ترویجی برای پیشبرد مأموریت و هدف‌های انجمن در زمینه‌ی ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش و نقش آن در مدیریت اطلاعات در ایران در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اساس‌نامه‌ی انجمن،‌ و آیین کاری است که به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

بر پایه‌ی این آیین کار، گروه سه هدف «هویت‌سازی ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش و نقش آن در مدیریت اطلاعات در ایران»، «پیشبرد و گسترش بینش، دانش، و مهارت‌ در زمینه‌ی ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش در ایران»، و «گسترش ارتباطات علمی و شبکه‌ی اجتماعی در میان پژوهشگران، فناوران، تولید‌کنندگان، نیازمندان، و کاربران در زمینه‌ی ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش» را پی می‌گیرد.

هیئت مدیره‌ی انجمن، در تاریخ 30 آذر 1395 افروز همراهی را به‌ عنوان مدیر گروه تخصصی ذخیره و بازیابی اطلاعات و دانش برگزید. برای همکاری با این گروه می‌توانید با رایانامۀ وی به نشانی afruz.hamrahi[at]gmail.com تماس بگیرید.