خانه / گروه‌ها / اشتراک منابع

اشتراک منابع

گروه تخصصی اشتراك منابع به عنوان یکی از گروه‌های تخصصی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران با درخواست تاریخ 30 شهريور ۱۳۹۳ سركار خانم حميده  بيرامي طاروني و با تصویب هیئت مدیره انجمن در نشست 27 مهر ۱۳۹۳ تشکیل شد.

مأموریت گروه؛ برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، و انجام فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و تخصصی، برای پیشبرد مأموریت و هدف‌های انجمن در زمینه‌ي اشتراك منابع و همكاري ميان كتابخانه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اساس‌نامه‌‌ی انجمن ،‌ و آیین کاری است که به تصویب هیئت مدیره رسیده است.

بر پایه‌ی این آیین کار، گروه سه هدف «هويت‌سازي اشتراك منابع و همكاري ميان كتابخانه‌ها در ايران»، «پيشبرد و گسترش بینش، دانش، و مهارت‌ در زمینه‌ی اشتراك منابع و همكاري ميان كتابخانه‌ها در ایران»، و «گسترش ارتباطات علمی و شبکه‌ی اجتماعی در میان پژوهشگران و فناوران و تولید‌کنندگان و نیازمندان علم و فناوری در زمینه‌ی اشتراك منابع و همكاري ميان كتابخانه‌ها» را پی می‌گیرد.

هیئت مدیره‌ی انجمن، در تاریخ 27 مهر ۱۳۹۳ سركار خانم حميده بيرامي طاروني را به‌ عنوان مدیر گروه تخصصی اشتراك منابع برگزید. برای همکاری با این گروه می‌توانید با رایانامه‌ی وی به نشانی beyrami[at]irandoc.ac.ir تماس بگیرید.

смартфоны иnikas ресторан