خانه / گروه‌ها / اخلاق اطلاعات / کیان: کانون درستی و اخلاق پژوهش ایران

کیان: کانون درستی و اخلاق پژوهش ایران

کانون درستی و اخلاق پژوهش ایران (کیان) با هدف ترویج و اشاعه‌ی اصول درستی و اخلاقی پژوهش در ایران از سوی گروه اخلاق اطلاعات انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز تحقیقات و سیاست علمی کشور راه‌اندازی شد. «کیان» در مسیر دستیابی به هدف خویش، پذیرای همه‌ی پژوهشگران و استادانی است که دلسوزانه دغدغه‌ی اخلاقی شدن پژوهش کشور را دارند و باور دارند تنها در سایه‌ی اراده، اتکا به پیشینه‌ی بلند اخلاق ایرانی، تلاش، آموختن و تعهد است که می‌توان به بار نشستن پژوهش درست و اخلاقی را به نظاره نشست.

wobsкупить краску