خانه / نشریه‌ها / گفتمان علم و فناوری

گفتمان علم و فناوری

گفتمان علم و فناوری، یکی از نشریات الکترونیکی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران است که گزارش‌ پژوهش‌ها به‌ويژه پژوهش‌هاي استادان، دانشجويان، و پديدآوران جوان؛ پيشرفت‌هاي علمی كشور؛ نوشته‌هاي مروري و ترويجي؛ نقد و معرفي كتاب؛ نقد و معرفي طرح‌هاي پژوهشي؛ و نقد و معرفي فراورده‌هایی را كه پيوندي با میان‌رشته مدیریت اطلاعات داشته باشند، را به زبان فارسی منتشر مي‌سازد.

برای مشاهده‌ی شماره‌های منتشرشده به پایگاه وب نشریه مراجعه بفرمایید.плита дорожнаяtranslator english