خانه / نشریه‌ها / داوران افتخاری نشریه‌ها

داوران افتخاری نشریه‌ها

انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران، نشريه‌هاي علمي خود را با همكاري داوران افتخاري منتشر مي‌سازد. ناگفته پيداست كه اين همكاري‌ها دست‌مايه‌ي كليدي كاميابي در انتشارات علمي انجمن است. انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران خود را وامدار اين همكاران مي‌داند و با آگهي آن گامي بسيار كوچك در سپاس‌گزاري از اين كمك‌ها بر‌مي‌دارد. داوران افتخاري نشريه‌هاي علمي انجمن به ترتيب الفبا عبارت‌اند از:

عنوان

نام خانوادگي

نام

رشته‌ي تحصيلي

دكتر

ابويي اردكان

محمد

مديريت

خانم

آخشیک

سمیه سادات

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

خانم

اسدي

مريم

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

آقاي

اسدي

اصغر

مديريت دولتي

آقای

اکبرنژاد

رضا

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

خانم

امینی بروجنی

الهام

مهندسی برق

خانم

انصافي

سكينه

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

دكتر

بابايي

محمود

ارتباطات

آقای

بهروزفر

هدایت

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

دكتر

بهشتي

ملوك السادات

زبان‌شناسي

خانم

بيرامي طاروني

حميده

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

آقای

تاج الدینی

اورانوس

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

خانم

تهوري

زهرا

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

خانم

تیمورخانی

افسانه

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

دكتر

جمالي مهموئي

حميدرضا

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

خانم

حاجي عزيزي

ناديا

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

آقای

حبيبي كولايي

مهدي

انفورماتيك پزشكي

آقاي

خاصه

علي اكبر

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

آقاي

خاني

ناصر

مديريت

خانم

خسروي

مريم

روان‌شناسي

مهندس

ربيعي

محمد

مهندسي فناوري اطلاعات

آقای

رجبعلی بگلو

رضا

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

آقای

رسولی

بهروز

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

آقای

زارعان

مصطفی

روان شناسی بالینی

خانم

زارعی

عاطفه

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

دكتر

سمائي

مهدي

زبانشناسي

خانم

شيخ­شعاعي

فاطمه

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

آقاي

شيراني

فرهاد

مديريت دانش

خانم

صابرنعیمی

المیرا

مدیریت رسانه

خانم

صابری

مریم

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

خانم

صديقي

مهري

زمين­شناسي – پترولوژي

آقای

صیامیان

حسن

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

دكتر

عباسي

زهره

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

دكتر

عليپور حافظي

مهدي

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

دكتر

عليدوستي

سيروس

مديريت

دكتر

فاطمي

سيداميد

برق و الكترونيك

خانم

فتحیان

اکرم

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

خانم

فرخاری

فاطمه

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

خانم

فهیمی فر

سپیده

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

خانم

فهیمی فر

فاطمه

علوم اقتصادی

دكتر

قاسمي

علي­حسین

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

خانم

قیاسی

میترا

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

آقای

محمودی توپکانلو

حسن

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

آقای

مختاري اسكي

حميدرضا

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

خانم

مرتجی

نجمه سادات

مدیریت بازرگانی

دکتر

ناخدا

مریم

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

خانم

نعمتی انارکی

لیلا

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

دكتر

هژبري

علي اكبر

مديريت

آقای

وکیلی مفرد

حسین

علم اطلاعات و دانش‌شناسي

آقای

يوسف­‌پور

محسن

مديريت فناوري اطلاعات

лучший интернетлобановский александр биография