خانه / شاخه‌ها / استان اصفهان

استان اصفهان

Naser Khani (2)
دكتر ناصر خاني
مدير شاخه‌ي استان اصفهان

شاخه‌ی استان اصفهان انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران به‌عنوان یکی از شاخه‌های این انجمن در دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد تشکیل شد. تشکیل این شاخه در پاسخ به درخواست تاریخ 27 مهر ۱۳۹4جناب آقاي دكتر ناصر خاني و آقاي پيام نيك‌نشان در نشست 17 آبان ۱۳۹4 هیئت مدیره‌ی انجمن به تصویب رسید.

مأموریت شاخه که با پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف‌آباد  کار می‌کند؛ برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، و انجام فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، و تخصصی برای پیشبرد مأموریت و هدف‌های انجمن در استان اصفهان در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اساس‌نامه‌ی انجمن،‌ و آیین کاری است که به تصویب هیئت مدیره رسیده است. بر پایه‌ی این آیین کار، شاخه دو هدف «ساخت و پیشبرد تصویر انجمن» و «کمک به پیشبرد هدف‌های انجمن» را در استان اصفهان پی می‌گیرد.

هیئت مدیره‌ی انجمن، در  17 آبان ۱۳۹4 دكتر ناصر خاني را به‌عنوان مدیر شاخه‌ی استان اصفهان برگزید. برای همکاری با این شاخه می‌توانید با رایانامه‌ی وی به نشانی khani451[at]yahoo.com تماس بگیرید.

харьковский металлистtranslation service usa