خانه / درباره انجمن / برنامه‌ی استراتژیک

برنامه‌ی استراتژیک

محيط متغير و پوياي كنوني به‌ويژه براي سازمان‌هاي نوپاي مردم‌نهاد مانند انجمن‌هاي علمي، بر كار آنها تأثير بسياري دارد. به همين دليل، انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران كه مؤسسه‌اي نوپاست، تصميم گرفت كار خود را بر پيوندي درست با محيط بنا نهد تا از اين رهگذر، قوت‌ها و ضعف‌هايش را چنان آرايش دهد كه با فرصت‌ها و تهديدهاي محيط، بافتاري مطلوب پديد آورد و در چنين فضايي به بهترين شكل مأموريت خود را به انجام رساند. اين مهم از راه برنامه‌ريزي استراتژيك صورت پذيرفت كه نتيجه‌ي آن، برنامه‌ي استراتژيك انجمن براي دوره‌ي چهار ساله‌ي 1392 تا 1395 بود.

دست‌مايه‌ي اين برنامه، در هيئت مديره‌ي دور اول انجمن فراهم گرديد. اين دست‌مايه با مطالعات ديگر، تركيب و پيش‌نويس برنامه تدوين شد. اين پيش‌نويس در نشست سوم مجمع عمومي عادي انجمن در 27 خرداد 1392 به تصوب نهايي رسيد و به زيور رسميت آراسته شد.

ويژگي برتري‌بخش استراتژي، در قابليت انعطاف و پويايي آن است. از همين رو، مخاطبان، ذي‌نفعان، و مجريان اين برنامه مي‌توانند با دقت نظر و موشكافي، هرگونه كاستي آن را گوشزد و هر گونه تغييري را كه مناسب مي‌دانند، مطرح و در غناي آن مشاركت جويند. پيشاپيش از اين‌گونه همكاري‌ها، استقبال و سپاس‌گزاري مي‌شود.

هيئت مديره‌ي انجمن، در پايان لازم مي‌داند از همه‌ي دست‌اندركاران برنامه‌ريزي استراتژيك به‌ويژه دكتر محمد ابویی اردکان، دكتر سيد اميد فاطمي، آقاي فرهاد شيراني، دكتر نادر نقشينه، و آقاي پرويز شهرياري قدرداني و همه‌ي اعضاي انجمن را به اجراي آن دعوت كند.

отзывы nikas купить андроид