کارکنان

انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران، براي گسترش كار و پيشبرد هدف‌هاي خود، كاركناني دارد كه هر يك مسئوليت‌هايي را در انجمن بر عهده گرفته‌اند. اين كاركنان به ترتيب الفباي نام خانوادگي عبارت‌اند از:

عنوان نام خانوادگي نام سمت رايانامه
دكتر ابويي اردكان محمد سردبير نشریه مديريت اطلاعات و مدير گروه‌هاي تخصصي  abooyee[at]gmail.com
خانم احمدي مريم مدير گروه تخصصي مديريت رسانه maryamahmadi[at]ut.ac.ir
دکتر ارسطو بهروز مدیر گروه تخصصی مدیریت اطلاعات مکانی beharas2[at]gmail.com
خانم آموزگار مرضيه حسابدار  marziyeh.amoozegar[at]yahoo.com
دكتر بابايي محمود دبير انجمن و سردبير نشریه گفتمان علم و فناوري
خانم بیرامی طارونی حمیده مدیر گروه تخصصی اشتراک منابع beyrami[at]irandoc.ac.ir
خانم تاجیک سمانه مدیرروابط عمومی انجمن Isaim[at]irandoc.ac.ir
مهندس جلالي‌منش عمار مدير سرويس‌ها  Jalalimanesh[at]irandoc.ac.ir
خانم حاجي‌عزيزي ناديا مدير گروه تخصصي اخلاق اطلاعات Ndazizi[at]gmail.com
دکتر حسینی بامکان سید مجتبی مدیر شاخه استان یزد smhosseini@yazd.ac.ir
دکتر خانی ناصر مدیر شاخه‌ی استان اصفهان khani451[at]yahoo.com
آقای رسولی بهروز مدیر گروه تخصصی کتابخانه‌های دیجیتالی rasuli9[at]gmail.com
آقای شهریاری پرویز بازرس انجمن Shahriari.p[at]gmail.com
آقاي شيراني فرهاد نايب رئيس هيئت مديره، سردبیر ارتباط علمی، و مدير گروه آيين‌ها و ارتباطات علمي  shirani[at]irandoc.ac.ir
خانم صوفي مريم مدير گروه‌ تخصصي مديريت اطلاعات اجتماعي و فرهنگي maryam.soufi[at]gmail.com
دكتر عليدوستي سيروس رئيس هيئت مديره  alidousti[at]irandoc.ac.ir
خانم فهيمي‌فر سپيده دبير هيئت داوران نشريه‌هاي علمي الكترونيكي انجمن
دکتر قاسمی علی­‌حسین مدیر گروه تخصصی مدیریت اطلاعات پزشکی tvahn[at]yahoo.com
مهندس لامعی پریسا مدیر پایگاه Parisalameie[at]gmail.com
دكتر محكي علي‌اصغر خزانه‌دار انجمن  Amahaki[at]gmail.com
مهندس مختاری اسکی حمیدرضا نایب‌رئیس انجمن، مدير شاخه‌ي البرز و مدير گروه تخصصی مدیریت اطلاعات کشاورزی mokhtari[at]ihec.ir
آقای مختاری فر رسول مدیر گروه تخصصی مدیریت دانش rasool.mokhtarifar[at]yahoo.com
مهندس نبي مرتضي مدير گروه تخصصي مديريت فناوري اطلاعات mnabi64[at]yahoo.com
دكتر نظري مريم مدير همكاري‌هاي جهاني و عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن maryamnazari76[at]gmail.com
دكتر نقشينه نادر مدير شاخه‌ي دانشگاه تهران  Nnaghsh[at]ut.ac.ir
خانم همراهی افروز مدير گروه  تخصصي ذخیره و بازیابی اطلاعات Hamrahi@students.irandoc.ac.ir

 

topodin отзывы топодин

 

 

topodin отзывы топодин