خانه / درباره انجمن / گزارش مالی

گزارش مالی

انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران، سازماني غيرانتفاعي و غيربازرگاني است كه منابع مالي خود را بر پايه‌ي اساس‌نامه از محل «حق عضويت اعضا؛ درآمدهاي ناشي از ارائه‌ي خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي و فروش كتب و نشريات علمي؛ و دريافت هدايا و كمك‌ها» به دست مي‌آورد و وظيفه دارد كه همه‌ي اين منابع را براي هدف‌هاي انجمن هزينه كند. گزارش‌هاي مالي انجمن در اين صفحه، تنها براي آگاهي اعضا ارائه مي‌شوند و بدون انجام تشريفاتي كه در اساس‌نامه و قوانين و مقررات آمده‌اند، رسمي و قابل استناد نيستند.

از سال 1394 به بعد، گزارش مالی در مجمع عمومی سالانه به تصویب رسیده است و برای مشاهده‌ی آن بایستی به صورتجلسه‌ی مجمع عمومی همان سال مراجعه بفرمایید.

سال 1393

انجمن در سال 1393 از محل حق عضويت‌ها، هدايا، و كمك‌ها 418/725/000 ريال درامد و براي انجام كارهاي انجمن نيز 307/995/452 ريال هزينه داشت. به اين ترتيب عملكرد مالي انجمن در سال 1393 با 110/729/548 ريال سود همراه بود. گزارش‌هاي مالي سال 1393 انجمن در نشست هيئت‌مديره 18 مرداد 1394 به تصويب رسيدند.

سال 1392

انجمن در سال 1392 از محل حق عضويت‌ها، هدايا، و كمك‌ها 029/ 330/ 227 ريال درامد و براي انجام كارهاي انجمن نيز 832/ 820/ 228 ريال هزينه داشت. به اين ترتيب عملكرد مالي انجمن در سال 1392 با 804/ 490/ 1 ريال زيان همراه بود. گزارش‌هاي مالي سال 1392 انجمن در نشست چهارم مجمع عمومي عادي در يكم مهر 1393 به تصويب رسيدند.

سال 1391

انجمن در سال 1391 از محل حق عضويت‌ها، هدايا، و كمك‌ها 000/ 100/ 74 ريال درامد و براي انجام كارهاي انجمن نيز 314/ 517/ 81 ريال هزينه داشت. به اين ترتيب عملكرد مالي انجمن در سال 1391 با 314/ 417/ 7 ريال زيان همراه بود. گزارش‌هاي مالي سال 1391 انجمن در نشست سوم مجمع عمومي عادي در 27 خرداد 1392 به تصويب رسيدند.

سال 1390

انجمن در سال 1390 عملكرد مالي چنداني نداشته است. عملكرد مالي انجمن در اين سال با رسيدگي به دفاتر قانوني آن در نامه‌ي شماره‌ي 60549 تاريخ 20 اسفند 1391 به تأييد اداره‌ي كل مالياتي مركز تهران رسيده است.

mfx broker отзывы о компаниипоследние новости