خانه / درباره انجمن / مسئولیت محتوا

مسئولیت محتوا

انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران، در موارد زير هيچ‌گونه مسئوليتي ندارد:

  • درستي و اعتبار محتوا و اطلاعات پايگاه‌هايي كه به آنها پيوند داده شده است.
  • فعال بودن پيوندهاي بيروني و دسترس‌پذير بودن آنها.
  • ديدگاه‌ها، نظرها، پيشنهادها، نقدها، و… كه از سوي كاربران و بازديدكنندگان در اين پايگاه نگاشته مي‌شوند.
  • مخاطرات كاربست محتوا و اطلاعات اين پايگاه يا پايگاه‌هايي كه به آنها پيوند داده شده است.
  • درستي و اعتبار اطلاعات شخصي كاربران و بازديدكنندگان.
  • درستي و اعتبار اطلاعاتي مانند كتاب و مقاله كه ناشران داخلي يا خارجي منتشر كرده‌اند يا مانند پايان‌نامه و گزارش پروژه كه از سوي كارفرماي آنها تأييد شده‌اند.
  • درستي و اعتبار نوشته‌هايي كه در اين پايگاه منتشر شده‌اند.
  • محتوا يا اطلاعاتي كه از ديگران نقل شده است.
  • محتوا يا اطلاعاتي كه با گذشت زمان درستي يا اعتبار خود را از دست مي‌دهد.

чугунные кастрюли купить2day