خانه / درباره انجمن / هیئت مدیره و بازرس / هیئت‌مدیره و بازرس دور سوم

هیئت‌مدیره و بازرس دور سوم

هيئت مديره و بازرس دور سوم انجمن در نشست پنجم مجمع عمومي عادي در هفتم مهرماه 1394 برگزيده  شدند، سمت اعضاي هيئت مديره در نخستين نشست آنان در 4 آبان 1394 تعيين گرديد و در 14 دی‌ماه 1394 به تأييد كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران رسيد. واپسين تغييرات انجمن در تاریخ 1395/1/21 در روزنامه‌ي رسمي جمهوري اسلامي آگهي شد.

mahaki2
 
دکتر علي‌اصغر محکي
عضو هيئت مديره و خزانه‌دار
 3 
 
مهندس حمیدرضا مختاری اسکی

نايب رئيس هيئت مديره 
dr.AlidoostiPic
 
 دكتر سيروس عليدوستي
 رئيس هيئت مديره
Dr.Naghshineh

 دكتر نادر نقشينه
عضو علي‌البدل هيئت مديره
 
   dowran
 
 دکتر بهزاد دوران
عضو هیئت مدیره
nazari

دكتر مريم نظري
عضو هيئت مديره
 
tazari  
مهندس حسین طزری

بازرس علي‌البدل  
Shahriarii

دکتر پرويز شهرياري

بازرس اصلي
rajabi 
 
مهندس تقی رجبی
عضو علي‌البدل هيئت مديره
 

هيئت مديره‌ي دور سوم انجمن در هر ماه دست‌كم يك نشست برگزار می‌کند. صورت‌جلسه‌هاي اين نشست‌ها در پيوندهاي زير در دسترس هستند.

53 1395/1/31 54 1395/3/25  55  1395/4/29 56 1395/5/26
 57  1395/8/4   58  1395/9/30  59  1395/10/28  60  1395/11/24
61  1395/12/22 62  1396/1/27 63  1396/2/31 64  1396/4/20
65  1396/5/22 66  1396/7/23 67  1396/8/29  68  1396/11/29
69 1397/1/28  70 1397/2/25  71 1397/3/29 72 1397/4/31

 

mfxbroker отзыввсе события