خانه / درباره انجمن / هیئت مدیره و بازرس / هیئت مدیره و بازرس دور نخست

هیئت مدیره و بازرس دور نخست

هيئت مديره و بازرس دور نخست انجمن در نشست نخست مجمع عمومي عادي در 17 بهمن 1387 برگزيده شدند و در 21 تير 1388 به تأييد كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران رسيدند. دور نخست هيئت مديره در 24 آبان 1391 به پايان رسيد.

Dr.Abooei

دكتر محمد ابويي اردكان
نايب رئيس هيئت مديره
از 10 ارديبهشت 1391 

Dr.Jamali

دكتر احمد جمالي
عضو هيئت مديره

Dr.Shirani

فرهاد شيراني
رئيس هيئت مديره
از 10 ارديبهشت 1391 
و نايب رئيس هيئت مديره
 تا 10 ارديبهشت 1391 

Dr.Fatemi

دكتر سيد اميد فاطمي 
 رئيس هيئت مديره
   تا 10 ارديبهشت 1391 

Dr.Naghshineh

دكتر نادر نقشينه
عضو هيئت مديره و خزانه‌دار
Shahriarii
 
پرويز شهرياري
بازرس اصلي
Dr.Abolhasani

دكتر حسن ابوالحسني
عضو علي‌البدل هيئت مديره
Dr.Hayati

ذكتر زهير حياتي 
عضو علي‌البدل هيئت مديره
PicTemp2

علی امینی
بازرس علی البدل

هيئت مديره‌ي دور نخست انجمن هفده نشست برگزار كرد. صورت‌جلسه‌هاي اين نشست‌ها در پيوندهاي زير در دسترس هستند.

datakam рейтинг seo компаний