خانه / درباره انجمن / هیئت مدیره و بازرس

هیئت مدیره و بازرس

هيئت مديره‌ي انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران بر پايه‌ي اساس‌نامه‌ي آن، نماينده‌ي قانوني انجمن است و آن را در چارچوب اساس‌نامه و تصميم‌هاي مجمع عمومي اداره مي‌كند. مجمع عمومي عادي، اعضاي هيئت مديره و همچنين بازرس انجمن را برمي‌گزيند. تاكنون سه بار اعضاي هيئت مديره و بازرس براي انجمن برگزيده شده‌اند.

هيئت مديره و بازرس دور نخست

هيئت مديره و بازرس كنوني

هيئت مديره و بازرس كنوني انجمن در نشست دوم مجمع عمومي عادي در 24 آبان 1391 برگزيده  شدند و در 18 بهمن 1391 به تأييد كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران رسيدند. واپسين تغييرات انجمن در  ../…/…. در روزنامه‌ي رسمي جمهوري اسلامي آگهي شد. سمت اعضاي هيئت مديره در نخستين نشست آنان در 8 آذر 1391 تعيين گرديد.

Dr.Abooei
 
 دكتر محمد ابويي اردكان

عضو هيئت مديره
Dr.Shirani

   فرهاد شيراني
نايب رئيس هيئت مديره 
dr.AlidoostiPic
 
 دكتر سيروس عليدوستي
 رئيس هيئت مديره
dr mahaki new
 
 دکتر علي‌اصغر محکي
عضو هيئت مديره و خزانه‌دار
nazari
 
 دكتر مريم نظري
عضو هيئت مديره
Shahriarii
 
پرويز شهرياري
بازرس اصلي

jalalimanesh

 
مهندس عمار جلالي‌منش
عضو علي‌البدل هيئت مديره

Dr.Naghshineh

 
دكتر نادر نقشينه
عضو علي‌البدل هيئت مديره
lameie1
 
مهندس پريسا لامعي
بازرس علي‌البدل

هيئت مديره‌ي دور دوم انجمن در هر ماه دست‌كم يك نشست برگزار مي‌كند. نخستين نشست هيئت مديره‌ي دوم که هجدهمين نشست هيئت مديره‌ي انجمن بود در 8 آذر 1391 برگزار شد. صورت‌جلسه‌هاي اين نشست‌ها در پيوندهاي زير در دسترس هستند.

50 1394/10/27 51 1394/11/25 52 1394/12/19
46 1394/3/31  47  1394/5/18  48  1394/6/22  49  1394/8/17
42 1393/11/26  43  1393/12/26  44  1394/1/30  45  1394/2/20
38 1393/7/27  39 1393/8/25  40  1393/9/16  41 1393/10/21
34 1393/3/25 35  1393/4/22 36  1393/5/26  37  1393/6/23
30 1392/11/8  31 1392/12/6  32  1393/1/31  33  1393/2/28
26 1392/4/25  27  1392/5/29  28  1392/7/2  29  1392/8/14
22 1391/12/15 23  1392/1/27  24  1392/2/31  25  1392/3/21
18 1391/9/8 19 1391/11/21 20 1391/12/2 21 1391/12/9

детская серебряная посудаsan