خانه / درباره انجمن / میان‌رشته‌ی مدیریت اطلاعات

میان‌رشته‌ی مدیریت اطلاعات

اطلاعات به عنوان يك منبع در كنار منابع ديگري مانند نيروي انساني يا مهارت‌ها، تجهيزات و امكانات فيزيكي، منابع مالي، و انرژي يكي از درون‌دادهاي كليدي هر سيستم است، خواه اين سيستم در سطح جهان يا يك كشور يا در مرزهاي يك سازمان باشد. مانند ديگر منابع، كارايي سيستم‌ها در استفاده از اطلاعات نيز مستلزم مديريت درست آن است. مديريت اطلاعات گستره‌اي بزرگ از كارها و فناوري‌ها را در بر دارد و در بافت آميخته‌اي از عوامل فني،‌ اجتماعي، انساني، حقوقي، و سازماني قرار مي‌گيرد و از همين رو نيز يك ميان‌رشته شناخته مي‌شود. پاسخ به پرسش‌هاي ميان‌رشته‌ي مديريت اطلاعات با كاربرد طيفي گسترده از رشته‌ها و زمينه‌هاي علمي شدني است.

هنگامي كه سخن از اطلاعات در سازمان‌ باشد، اطلاعات يك منبع سازماني است و پاي رشته‌ي مديريت را به ميان مي‌آورد. گاه كه اطلاعات مديريت در سازمان در كانون توجه باشد، رشته‌ي سيستم و مديريت سيستم به كار مي‌آيند. جايي كه اطلاعات در كارهاي علمي يا فني استفاده شدني يا لازم هستند، يا از چنين كارهايي به‌ دست مي‌آيند،‌ كار به رشته‌ي علم اطلاعات و دانش‌شناسي مي‌رسد. نقش زبان را در سازمان‌دهي و بازيابي اطلاعات، رشته‌هاي زبان‌شناسي، زبان‌شناسي رابانه‌اي، و مديريت اصطلاح‌شناسي پي مي‌گيرند. اطلاعات اگر در چرخه‌ي توليد و كاربرد از زباني به زبان ديگري درآيد، رشته‌هاي زبان فارسي و زبان‌هاي خارجي به كار مي‌آيند. هنگامي كه اطلاعات به دانش بدل شود، رشته‌ي مديريت دانش به ميان مي‌آيد. اگر به كاربران اطلاعات نگاهي داشته باشيم و در پي بررسي رفتار آنان برآيم،‌ رشته‌ي روان‌شناسي كار‌گشاست. اگر اطلاعات در لباس خبر درآيد، رشته‌ي مديريت رسانه پاسخ‌گو خواهد بود. گاه كه اطلاعات به مانند يك پيام ديده شود، رشته‌ي علوم ارتباطات در ميان مي‌آيد. هنگامي كه سخن از ارتباطات از راه دور براي انتقال اطلاعات باشد، سخن از‌ رشته‌ي مهندسي مخابرات هم هست. اگر اطلاعات بازرگاني و بازرگاني الكترونيكي در ميان باشد، رشته‌ي بازرگاني و اگر اطلاعات صنعتي و تحقيق و توسعه در ميان باشد، رشته‌ي مهندسي صنايع سررشته‌ي كار را به دست مي‌گيرد. اگر اطلاعات را به شكل يك كالا ببينيم، با رشته‌ي اقتصاد و اگر موضوع كسب‌وكار و درامد باشد، با رشته‌هاي كارآفريني و اطلافريني و اگر به دنبال سرمايه‌گذاري در زمينه‌ي اطلاعات باشيم، با رشته‌هاي مديريت مالي و حسابداري سروكار خواهيم داشت. هنگامي كه نگاهمان به خط‌مشي‌هاي اطلاعاتي باشد، رشته‌هاي سياست‌گذاري و سياست علم و فناوري را به ميان آورده‌ايم. آنگاه كه سخن از حقوق پديدآوران اطلاعات، مالكيت معنوي، يا قوانين تجارت الكترونيك باشد، سخن از رشته‌ي حقوق نيز هست. اخلاق در كار با اطلاعات در رشته‌هايي مانند الهيات طرح و بحث مي‌شود. عصر اطلاعات و جامعه‌ي اطلاعاتي نيز پاي رشته‌ي جامعه‌شناسي را به ميان مي‌آورد. اگر اطلاعات به بهداشت و درمان پيوند يابد، مديريت اطلاعات با رشته‌ي مديريت اطلاعات بهداشتي و درماني نيز پيوند خواهد يافت. گاه كه اطلاعات براي يادگيري و آموزش باشد،‌ با رشته‌هاي مديريت آموزشي و تعليم و تربيت سروكار خواهيم داشت. آنگاه كه اطلاعات ديجيتال شود، پاي سخت‌افزار و نرم‌افزار و شبكه نيز به ميان مي‌آيد و رشته‌هاي علوم كامپيوتر، مهندسي كامپيوتر، مهندسي برق، و مهندسي الكترونيك كارساز خواهند بود. هنگامي كه فناوري در كار با اطلاعات و مديريت آن به كار رود، رشته‌هاي فناوري اطلاعات،‌ مهندسي فناوري اطلاعات،‌ و مديريت فناوري اطلاعات نيز وارد كار مي‌شوند.

какой фирмыдешевые ноутбуки