خانه / درباره انجمن / اساس‌نامه

اساس‌نامه

اساس‌نامه‌ي انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران در نشست 17 بهمن 1388 مجمع عمومی تصويب شد و سپس در 22 اسفند 1389 در اداره‌ي ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاری به ثبت رسمی رسيد. اساس‌نامه‌ي مصوب انجمن داراي شش فصل، 25  ماده، 47 زير ماده و 17 تبصره است كه به تبيين كليات و هدف‌ها، وظايف و فعاليت‌ها، انواع و شرايط عضويت، اركان انجمن، گروه‌هاي علمي انجمن، و بودجه مي‌پردازد.

بر پايه‌ي اساس‌نامه، انجمن مؤسسه‌اي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي‌كند. كار انجمن، نزديك ساختن انديشه‌ها و پژوهش‌ها براي گسترش و پيشبرد دانش و كار در ميان‌رشته‌ي مديريت اطلاعات است. اين هدف با پژوهش؛ همكاري‌هاي علمي و پژوهشي؛ تشويق پژوهشگران؛ ارائه‌ي خدمات آموزشي، پژوهشي، و فني؛ برگزاري همايش‌هاي علمي؛ و انتشارات علمي پي گرفته مي‌شود.

انجمن داراي چهار گونه عضو حقيقي افتخاري، پيوسته، وابسته، و دانشجويي است و اعضاي حقوقي آن، عضو وابسته‌ي انجمن به‌شمار مي‌روند. اركان انجمن، مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده، هيئت مديره، و بازرس هستند. منابع مالي انجمن از حق عضويت اعضا، درامدها، هدايا، و كمك‌ها تأمين مي‌شود.

فايل «پي‌دي‌اف» اساس‌نامه‌ي انجمن را از اينجا دريافت كنيد.

аттестация педагогаконсилер фото как наносить