خانه / درباره انجمن

درباره انجمن

انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران با مجوز شماره‌ي 2373 / 3 تاريخ 21 تير 1388 و اساسنامه‌ي مصوب كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران با تلاش هيئت مؤسس با گرد هم آوردن اعضايي از ميان دانشوران و فناوران در حوزه‌هاي گوناگون علمي در پي نزديك ساختن انديشه‌ها و پژوهش‌هاي آنان براي گسترش و پيشبرد دانش و كار در ميان‌رشته‌ي مديريت اطلاعات است. اين هدف با پژوهش؛ همكاري‌هاي علمي و پژوهشي؛ تشويق پژوهشگران؛ ارائه‌ي خدمات آموزشي، پژوهشي، و فني؛ برگزاري همايش‌هاي علمي؛ و انتشارات علمي در چارچوب برنامه‌ي استراتژيك انجمن و منشور انجمن‌هاي علمي و با كمك همكاران افتخاري، ‌پشتيبانان، و كاركنان آن پي گرفته مي‌شود.

همان‌گونه كه گاه‌شمار انجمن نشان مي‌دهد، نخستين مجمع عمومي كه بر پايه‌ي ساختار سازماني، بالاترين ركن انجمن به شمار مي‌رود، در  17 بهمن 1388 تشكيل و اعضاي نخستين هيئت مديره و بازرس را برگزيد. بر همين پايه نيز، انجمن در  22 اسفند 1389 در اداره‌ي ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاری به ثبت رسمی رسيد. دومين مجمع عمومي انجمن در  24 آبان 1391 تشكيل شد و اعضاي دومين هيئت مديره و بازرس را برگزيد. اعضاي تازه‌ي هيئت مديره و بازرس انجمن در  18 بهمن 1391 به تأييد كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران رسيدند.

گفتني است سومين مجمع عمومي عادي انجمن در تاريخ 27 خرداد 1392، چهارمين مجمع عمومي عادي در تاريخ يكم مهر 1393 و پنجمين مجمع عمومي عادي انجمن همراه با انتخاب اعضاي سومين هيئت‌مديره و بازرس در تاريخ چهارم مهر 1394 برگزار شده است. اعضای تازه‌ی هیئت مدیره و بازرس انجمن در  14 دي 1394 به تأیید کمیسیون انجمن‌های علمی ایران رسیدند و واپسين تغييرات انجمن در 1395/1/21 در روزنامه‌ي رسمي جمهوري اسلامي آگهي شد.

انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران بر پایه‌ی ارزیابی کمیسیون انجمن‌های علمی ایران در سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰،  1391، 1392، 1393  و 1394 به ترتیب ۱۸، ۱۱۷، 5/ 349، 526/75 و 541/25 و 956 امتیاز آورده و در دو سال اول دارای رتبه‌ی D، در سال 1391 داراي رتبه‌ي C ، در سال‌های 1392 و 1393 داراي رتبه‌ي B و اکنون دارای رتبه‌ی A در میان انجمن‌های علمی است.

translator english spanishil topodin