حریم خصوصی

اين پايگاه، بازديد شما را ذخيره  و اطلاعات زير را براي واكاوي و ارائه‌ي گزارش‌هاي آماري مي‌نگارد:

  • نشاني سرور كاربر؛
  • دامنه‌ي كاربر؛
  • تاريخ و ساعت بازديد؛
  • صفحه‌هاي بازديد شده و فايل‌هاي دانلود شده.

هنگامي كه براي ارائه‌ي اطلاعات نياز به ورود اطلاعات شخصي كاربران باشد، اين اطلاعات در سايت نگاشته مي‌شوند و براي كاربران ديگر ديدني خواهند بود، مگر اينكه خلاف آن گفته شده باشد. اطلاعات ديگر به جز هنگامي كه قانون الزام كند، به ديگران ارائه نمي‌شود.

майдан камеры онлайнланч никас