خانه / تفاهم‌نامه‌ها

تفاهم‌نامه‌ها

انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران، براي گسترش كار و پيشبرد هدف‌هاي خود، همكاري‌هايي را با سازمان‌هاي ديگر در چارچوب تفاهم‌نامه‌ انجام مي‌دهد. شماري از اين تفاهم‌نامه‌ها را اين انجمن و پاره‌اي نيز از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران با سازمان‌هاي ديگر بسته شده‌اند.

تفاهم‌نامه‌هاي انجمن علمي مديريت اطلاعات ايران (به ترتيب تاريخ)

نام شروع پايان موضوع
شركت سامان گستر هوشمند پارس 1392/02/17 1394/12/29 همكاري‌هاي آموزشي، پژوهشي و تخصصي
مركز آموزش عالي علمي كاربردي عتيق 1392/01/31 1394/12/29 همكاري‌هاي آموزشي، پژوهشي و تخصصي
سايت راهكار مديريت 1391/9/20 1393/9/20 برگزاري دوره‌هاي آموزشي و همايش‌هاي علمي
 اداره‌ي كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران 1391/9/5 1394/9/5 آموزش، پژوهش، همايش، انتشارات، مشاوره، اتاق فكر در زمينه‌ي مطالعات شهري
 پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران 1390/12/24 1392/12/24 همكاري دوسويه‌ي علمي
موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران 1392/8/20 1394/8/20 همكاري دوسويه در برگزاري و اجراي دوره‌هاي آموزشي، طرح‌هاي پژوهشي و همايش‌هاي علمي
انجمن جامعه‌شناسي ايران 1392/8/20 1394/8/20 همكاري مشترك در اجراي طرح‌هاي تعريف‌شده،همكاري در برگزاری مشترک همایش ها، میزگردها و کارگاه های آموزشی
آموزشكدۀ عالي روش‌شناسي علوم انساني پاريس 1393/7/1 1395/7/1 انجام طرح های مشترک آموزشی، پژوهشی و انتشارات و برگزاری همایش های علمی و دوره های آموزشی
 پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران 1394/2/20 1396/12/30 همكاري دوسويه‌ي علمي
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1394/2/21 1396/2/21 همكاري مشترك در اجراي طرح‌هاي تعريف‌شده،همكاري در برگزاری مشترک همایش ها، میزگردها و کارگاه های آموزشی
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 1394/12/2 1396/12/2 همكاري دوسويه در برگزاري و اجراي دوره‌هاي آموزشي و همايش‌هاي علمي
بانک اطلاعات نشریات کشور (مگ‌ایران) 1396/8/13  

تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات، آرشیو و ارائه‌ی متن نشریه‌ی مدیریت اطلاعات در مگ‌ایران

сайт за рубежомbalalaika history